Tradycyjny sad

II etap projektu ,,Zakładamy sad”

Grupa ,,Maficuksy” dostała się do II etapu projektu .

Zajęliśmy 11 miejsce na 89 startujących zespołów. Otrzymaliśmy grant w kwocie 200zł na założenie mini sadu.

Terminarz prac agrotechnicznych związanych z założeniem mini sadu:

Materiały potrzebne do założenia sadu: jabłonie 12szt., grusze 2 szt.,grabie, szpadel, nawóz ogrodniczy, obornik, agrowłóknina 6m, torf 10 worków, paliki 14 szt.,taśma do wiązania,okręgi spełniające funkcje palisady.

Terminarz:

Marzec: Sprawdzenie stanu gleby, dokonanie oględzin miejsca i wykonanie mini odkrywki( 1m- schodkowata ściana), obejrzenie profilu glebowego, warstwa górna była bardzo ciemna, co oznacza,że gleba zawiera dużo próchnicy, jest średnio zwięzła, jest to gleba bardzo dobra pod sad.

Kwiecień:

1.Przygotowanie gleby: usprawnianie gleby obornikiem dostarczonym przez rodzica,wykopanie dołków  0,5m na 0,4m; wymieszanie gleby z obornikiem pół na pół.

2.Zakup drzewek: 11 jabłoni i 2 grusze, 1  drzewko jabłoni otrzymaliśmy gratisowo od gospodarstwa szkółkarskiego.

3. Sadzenie jabłoni: po wykopaniu dołka ( aby korzenie swobodnie się zmieściły) uformowaliśmy na dnie dołka niewielki kopczyk, ustawiliśmy na nim drzewko tak, aby miejsce szczepienia znalazło się 10 cm nad ziemią; poi ustawieniu drzewka zasypać korzenie miałką ziemią, po zasypaniu dołka ziemię lekko udeptać i podlać; podlewanie po posadzeniu okazało się niepotrzebne, ponieważ podczas sadzenia padał deszcz. Opady trwały kilka dni.

4.Wykonanie podpór i przywiązanie drzewek przygotowanymi palikami około 2m, użyliśmy wiązań elastycznych do przywiązania każdego drzewka.

5.Pielęgnacja gleby pod jabłonkami: ściółkowanie gleby wokół drzewek otoczonych okręgami-palisadami ( okręgi bez dna w środku drzewko); dno wyścielone agrowłókniną i wysypane korą, zabezpieczenie to ochroni drzewka przed chwastami. Poza obrębem drzewek jest dziki trawnik, który jest koszony w miarę potrzeb.

6.Nawożenie, po wysadzeniu wokół drzewek zastosowano nawóz wieloskładnikowy.

Maj:

1.Zasilanie drzew azotem w ilości 10 dag na metr kwadratowy.

2.Podlewanie w miarę potrzeb.

Czerwiec:

1.Odchwaszczanie w miarę potrzeb.

2.Podlewanie w miarę potrzeb.

Maj 2019- formowanie koron.

 

 Terminarz planowanej ochrony biologicznej do końca roku

Kwiecień: obserwacja posadzonych drzewek i organizmów pojawiających się na nich.

Maj-obserwacja ptaków odwiedzających sad.

Czerwiec: zbieranie gąsienic żerujących na liściach ( jeżeli  takie się pojawią). Gąsienice różnych gatunków motyli mogą zjadać całe liście, tkankę między nerwami albo dolną warstwę tkanki liściowej;

-zakładanie opasek z tektury falistej, stroną falista do pnia, w opaskach tych kryją się gąsienice owocówki jabłkóweczki; co dwa tygodnie przeglądamy opaski i zabijamy gąsienice( jeżeli takie się pojawią)

Ochrona przed mszycami-  3 krotne opryskiwanie wywarem z cebuli ( 200 g łusek+10 litrów wody, zalewamy, po 3,4 dniach odcedzamy, takim środkiem pryskamy liście drzew).

Listopad, grudzień-zabezpieczenie drzew przed myszami i nornikami, jeżeli takie się pojawią.

Opis sposobu zakładania mini sadu.

23 kwietnia 2018r. spotkaliśmy się żeby posadzić sad. W tym dniu Pan Jacek przypomniał nam jak sadzić drzewka. Poszliśmy na teren mini sadu. Każdy miał przydzielone zadanie. Rozpoczęliśmy od wytyczenia sznurkami i palikami miejsc, w których miały być posadzone drzewka. Dokładnie odmierzyliśmy odległości zgodnie z planem zagospodarowania terenu mini sadu. Do posadzenia mieliśmy 14 drzewek, 5 zakupionych z dotacji, 8 zakupionych przez sponsora, 1 drzewko otrzymaliśmy dodatkowo od Szkółki Drzewek. W zespołach 2 osobowych wykopaliśmy dołki 0,5m na 0,4m (przygotowaliśmy glebę: usprawniliśmy glebę obornikiem, w dołkach wymieszaliśmy  glebę pół na pół), aby korzenie swobodnie się zmieściły. Na dnie dołka uformowaliśmy niewielki kopczyk na nim ustawiliśmy drzewko tak, aby miejsce szczepienia znalazło się 10 cm nad ziemia; po ustawieniu drzewka zasypaliśmy korzenie miałką ziemia, którą lekko udeptaliśmy. Cały czas towarzyszyły nam lekkie opady deszczy ,dlatego podlanie drzewek nie było konieczne Każde drzewko zostało otoczone osłoną- okręgiem spełniającym funkcje palisady. Każde drzewko otrzymało podporę -palik około 2m i i wiązanie . Na koniec ziemia wokół drzewka została okryta włókniną i wysypana korą. Cały czas nad pracą czuwali: Pan Jacek i Pani Irena. Na koniec pracy do palika przymocowaliśmy tabliczkę otrzymaną z Fundacji Banku Ochrony Środowiska. 

Opis dystrybucji przygotowanych materiałów reklamowych.

Na spotkaniu Maficuksów 25 marca 2018r wykonaliśmy 3 plakaty promujące projekt, ustaliliśmy że plakaty zostaną umieszczone w Łowinku w sklepie na korytarzu szkolnym i w Domu Kultury. Za dystrybucję plakatów byli odpowiedzialni Martyna i Mario. Grupa Maria po wykonaniu plakatu zaniosła go do sklepu .Po uzyskaniu zgody właścicielki sklepu powiesiła plakat na ścianie obok drzwi wejściowych. Martyna zaniosła plakat do Domu Kultury i zawiesiła plakat na tablicy ogłoszeń znajdującym się na głównym korytarzu . 

Na zajęciach plastyki, przy pomocy nauczycielki plastyki wszyscy członkowie grupy Maficuksy zaprojektowali i wykonali ulotki promujące projekt. Najlepsza ulotka została wydrukowana w ilości 100 egzemplarzy i rozprowadzona na spotkaniu z rodzicami w dniu 9 kwietnia 2018 r oraz na festynie rodzinnym w dniu 3 czerwca 2018r.

Opis przeprowadzenia Forum Rodziców.

9 kwietnia o godzinie 16:00 odbyło się spotkanie z rodzicami promujące projekt „Tradycyjny Sad”. Przedstawiliśmy rodzicom szczegóły projektu za pomocą prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez Tymoteusza. Następnie ideę projektu opisywały koleżanki Maja i Julka. Poinformowały o tym jak się zrodził pomysł, jak powstawała grupa „Maficuksy” i co do tej pory osiągnęliśmy. Poinformowały również jakie odmiany jabłoni i grusz zasadzimy w naszym sadzie. Rodzice zadawali pytania i informowali o korzyściach w uprawie starych jabłoni. Poprosiliśmy rodziców o pomoc w przygotowaniu terenu pod sad. Rodzice zaoferowali pomoc w oczyszczeniu miejsca i wywiezieniu śmieci ( Pan Serafin, Pan Kwasigroch). Pan Seliga zaoferował pomoc w nawożeniu terenu. Wszystkim rodzicom inicjatywa bardzo się podobała. Na koniec prezentacji otrzymaliśmy duże brawa. Prezentacja była ciekawie wykonana jak również ciekawie zaprezentowana.

Informacja ile osób wzięło udział w Forum dla Rodziców.

Łącznie w Forum dla Rodziców brało udział 46 osób. Po spotkaniu rodzice otrzymali ulotki promujące projekt. 

„TRADYCYJNY SAD” to projekt edukacyjny skierowany do wszystkich szkół zainteresowanych problematyką restytucji i promocji starych odmian drzew owocowych realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. 

  Konkurs wpisuje się w zadania określone w projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej pn. „Szkoła z witaminą” przewidzianym do wprowadzenia w roku szkolnym 2017/2018 w polskich szkołach.

  Projekt „Tradycyjny Sad” organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

Celem projektu „Tradycyjny Sad” jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian drzew sadowniczych, ale również takiego sposobu pielęgnacji drzew, który nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko.

Projekt ma też za zadanie wzbogacenie puli zasobów genetycznych drzew starych odmian jabłoni oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich

Projekt „Tradycyjny Sad” w naszej szkole realizuje zespół Maficuksy pod opieką pani Ireny Wsołek.

Skład zespołu

-Maja Dekowska

-Judyta Jaroch

-Julia Zielińska

-Dominika Poćwiardowska

-Oliwia Wierzycka

-Martyna Łyczywek

-Mateusz Seliga

-Tymoteusz Chmielewski

-Mario Woźniak

-Wiktor Korpalski

Zadania konkursowe

Projekt podzielony jest na dwa etapy główne i dodatkowy etap nieobowiązkowy. Zakończenie realizacji każdego z nich zwieńczone jest przesłaniem raportu. Działania w etapach  polegają na zdobyciu wiedzy, wykorzystaniu jej w praktyce oraz wypromowaniu wykonanych zadań w środowisku szkolnym, lokalnym i przez Internet.

ETAP I – Rozmawiamy o sadzie – polegający na zdobywaniu wiedzy i promocji idei projektu.

Polega na powołaniu dziesięcioosobowych zespołów uczestników, które pod opieką nauczyciela zdobywają wiedzę z zakresu sadownictwa i sposobu pielęgnacji drzew niewpływającego negatywnie na środowisko. Zespoły mają za zadanie upowszechnianie inicjatywy w środowisku szkolnym oraz znalezienie i przygotowanie terenu do założenia minisadu.

ETAP II – Sadzimy sad – to etap praktycznego sadowniczego działania w oparciu o przygotowany wcześniej plan wraz z prowadzeniem aktywnej akcji promocyjnej projektu.

ETAP DODATKOWY – Tworzenie Pomologicznej Mapy Polski – to etap nieobowiązkowy, w którym mogą wziąć udział zarejestrowane w konkursie zespoły. Przeprowadzany jest w terminie jesiennym, podczas trwania etapu „Rozmawiamy o sadzie”.

Maficuksy - to My

Maficuksy – to My

Na tym terenie posadzimy sad 2 Na tym terenie posadzimy sad 1

Na tym terenie posadzimy sad.

Prezentacja multimedialna „Tradycyjny sad”