Tradycyjny sad

„TRADYCYJNY SAD” to projekt edukacyjny skierowany do wszystkich szkół zainteresowanych problematyką restytucji i promocji starych odmian drzew owocowych realizowany w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. 

  Konkurs wpisuje się w zadania określone w projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej pn. „Szkoła z witaminą” przewidzianym do wprowadzenia w roku szkolnym 2017/2018 w polskich szkołach.

  Projekt „Tradycyjny Sad” organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

Celem projektu „Tradycyjny Sad” jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian drzew sadowniczych, ale również takiego sposobu pielęgnacji drzew, który nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko.

Projekt ma też za zadanie wzbogacenie puli zasobów genetycznych drzew starych odmian jabłoni oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich

Projekt „Tradycyjny Sad” w naszej szkole realizuje zespół Maficuksy pod opieką pani Ireny Wsołek.

Skład zespołu

-Maja Dekowska

-Judyta Jaroch

-Julia Zielińska

-Dominika Poćwiardowska

-Oliwia Wierzycka

-Martyna Łyczywek

-Mateusz Seliga

-Tymoteusz Chmielewski

-Mario Woźniak

-Wiktor Korpalski

Zadania konkursowe

Projekt podzielony jest na dwa etapy główne i dodatkowy etap nieobowiązkowy. Zakończenie realizacji każdego z nich zwieńczone jest przesłaniem raportu. Działania w etapach  polegają na zdobyciu wiedzy, wykorzystaniu jej w praktyce oraz wypromowaniu wykonanych zadań w środowisku szkolnym, lokalnym i przez Internet.

ETAP I – Rozmawiamy o sadzie – polegający na zdobywaniu wiedzy i promocji idei projektu.

Polega na powołaniu dziesięcioosobowych zespołów uczestników, które pod opieką nauczyciela zdobywają wiedzę z zakresu sadownictwa i sposobu pielęgnacji drzew niewpływającego negatywnie na środowisko. Zespoły mają za zadanie upowszechnianie inicjatywy w środowisku szkolnym oraz znalezienie i przygotowanie terenu do założenia minisadu.

ETAP II – Sadzimy sad – to etap praktycznego sadowniczego działania w oparciu o przygotowany wcześniej plan wraz z prowadzeniem aktywnej akcji promocyjnej projektu.

ETAP DODATKOWY – Tworzenie Pomologicznej Mapy Polski – to etap nieobowiązkowy, w którym mogą wziąć udział zarejestrowane w konkursie zespoły. Przeprowadzany jest w terminie jesiennym, podczas trwania etapu „Rozmawiamy o sadzie”.

Maficuksy - to My

Maficuksy – to My

Na tym terenie posadzimy sad 2 Na tym terenie posadzimy sad 1

Na tym terenie posadzimy sad.

Prezentacja multimedialna „Tradycyjny sad”