Łączy nas nauka

Gmina Pruszcz realizuje projekt „ŁĄCZY NAS NAUKA –  program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z gminy Pruszcz”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt „Łączy nas nauka” obejmuje szkoły, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz. Jest skierowany do uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek oraz rodziców. Jego celem jest jakościowa poprawa gminnej oświaty, w tym zwłaszcza rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic (umiejętności matematyczno-przyrodnicze, porozumiewanie się w języku obcym, ICT, kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa), rozwijanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada realizację w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 września 2018 r. następujących zadań:

1) działania na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych 167 uczniów i uczennic (zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania z nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i TIK; warsztaty w zakresie rozwijania kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej; zajęcia pozaszkolne z fizyki, chemii, biologii i geografii podczas warsztatów w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu; doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK);

2) działania na rzecz procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego (zajęcia specjalistyczne i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 78 uczniów; warsztaty i konsultacje dla 50 rodziców oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do diagnozy, terapii i wspomagania rozwoju uczniów).

Planowane rezultaty: rozwój kompetencji kluczowych u 271 uczniów, zwiększenie kompetencji 44 nauczycieli w zakresie metod pracy z uczniami, zwiększenie potencjału i kompetencji wychowawczych 50 rodziców, wyposażenie 4 szkół w pomoce dydaktyczne, integracja społeczności szkolnych.

Projekt jest realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Osi  Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.2.Kształcenie Ogólne. Jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 354873,47 zł. Wartość projektu – 417498,20 zł.

ULOTKA NA STRONE

Dokumentacja projektu:

ZGODA WIZERUNEK(pobierz)

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH_WSPÓLNY(pobierz)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU(pobierz)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA RODZICA(pobierz)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIEL(pobierz)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY(pobierz)

DEKLARACJA UCZEŃ(pobierz)

DEKLARACJA RODZIC(pobierz)

IMG_0103 IMG_0100 IMG_0099 IMG_0098 DSCN2864 DSCN2862 DSCN2859 - kopia DSCN2858 DSCN2857 DSCN2854 DSCN2852 DSCN2849 - kopia DSCN2848 DSCN2845 DSCN2840 - kopia DSCN2839 DSCN2836 - kopia DSCN2834 DSCN2829 DSCN2819 - kopia DSCN2818 DSCN2817 DSCN2817 - kopia DSCN2767 26971894_1844691262497603_1751970697_o 26941644_1844691179164278_1126877253_o 26941497_1844691135830949_1133809786_o 26937132_1844691272497602_186479378_o 26909962_1844691232497606_2133846615_o 26909573_1844691202497609_381664618_o 26909565_1844691192497610_743882250_o 26909143_1844691115830951_452496666_o 26906399_1844691199164276_616323002_o 26906172_1844691169164279_1523968933_o 26905961_1844691165830946_650871416_o 26905929_1844691145830948_1478881808_o 26854623_1844691209164275_990012806_o

20180111_094041 20180111_094035 20180111_094024