Zestaw podręczników 2016/2017

 

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  OBOWIĄZUJĄCYCH W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ W  ŁOWINKU W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017

 

GRUPA „O”

Przedmiot Autor

Tytuł

Wydawnictwo

Edukacja przedszkolna „ Kolorowy start ”.

 

 

 

MAC EDUKACJA
Religia I. Czarnecka

T. Czernecka

 

 

 

„Jesteśmy dziećmi Boga”

Religia zeszyt ćwiczeń dla klasy zerowej

.

 

WAM
Język angielski E. Wodzicka – Dondziłło

„Kolorowy start 5 i 6 latki Język angielski – karty pracy

MAC EDUKACJA

KLASA I

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
Edukacja wczesnoszkolna  + zajęcia komputerowe  

Podręcznik

„ Nasz Elementarz”

„ Tropiciele”

 

 

MEN

 

WSiP

Religia Ks. Władysław Kubik

Teresa Czarnecka

 

 

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

Podręcznik do religii dla klasy I Szkoły Podstawowej

 

WAM

Język

angielski

 

C. Read

A. Soleron

„ Bugs World 1”

Podręcznik wieloletni  + zeszyt ćwiczeń 1B

 

Macmillan

 

KLASA II

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
Język

angielski

 

C. Read

A. Soleron

„ Bugs World 2”

Podręcznik wieloletni  + zeszyt ćwiczeń 2B

 

Macmillan
Edukacja wczesnoszkolna + zajęcia komputerowe M. Lorek

L. Wollman

J. Brzózka

K. Harmak

K. Izbińska

 

 

 

„ Nasza szkoła”

„ Moje ćwiczenia ”

karty 1 – 6

MEN

MAC/JUKA

Religia

 

 

W. Kubik

T. Czarnecka

G. Łuszczak

 

   „ Kochamy Pana Jezusa”

Wam

 

KLASA III

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
Edukacja wczesnoszkolna + zajęcia komputerowe

 

 

M. Kaczmarek

J. Podsiadły

M. Rogalska

E. Burakowska

 

„Nasza szkoła”

„Ćwiczenia z pomysłem”

 

MEN

 

WSiP

Religia Ks. W. Kubik

T. Czarnecka

 

 

„ Przyjmujemy Pana Jezusa”, Podręcznik do religii dla klasy III WAM
Język angielski E. Papiol

M. Toth

„ Bugs World 3”.

podręcznik  wieloletni  + zeszyt ćwiczeń

 

Macmillan

 

KLASA IV

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
Język polski  

H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

 

 

 

„ Jutro pójdę w świat”

+ zeszyt ćwiczeń

WSiP
Historia W. Kalwat

M. Lis

 

„Klucz do historii” WSiP
Język angielski C. Granger

 

„ New Hot Spot 1”

podręcznik wieloletni  + zeszyt ćwiczeń

 

Macmillan
Matematyka M. Dobrowolska

M. Jucewicz

P. Zarzycki

 

„Matematyka  4” – podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej G W O
Przyroda E. Gromek,

W. Kofta

E. Laskowska,

E. Kłos, A. Melson

 

„Przyrodo witaj 4” – podręcznik + ćwiczenia

( nowa podstawa programowa)

„Przyrodo witaj 4” –

zajęcia warsztatowe Atlas przyrodniczy rok wydania 2013

Nr wydania II

WSiP
Muzyka St. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek,

 

 

„ Muzyka i my”

podręcznik

 

WSiP
Plastyka K. Stopczyk

J. Chołaścińska

 

„Plastyka  KL. IV”

( bez ćwiczeń)

 

WSiP
Religia A.    Banasiak

R. Bednarczyk

R. Czekalski

 

 

„Zaproszeni przez Boga”

Podręcznik dla klasy IV

 

WAM
Technika I.Kamińska

K. Orzeł

B. Turska – Parzycka

 

Część techniczna

SERIA: „Ciekawi świata” Część komunikacyjna

SERIA: „Ciekawi świata”.

 

Operon

KLASA V

Przedmiot Autor Tytuł Wydawnictwo
Język polski H. Dobrowolska

U. Dobrowolska

 

„ Jutro pójdę w świat” – podręcznik +  ćwiczenia WSiP
Historia W. Klawat

M. Lis

„Klucz do historii” WSiP
Język angielski C.Granger

M. Rosińska

A. Mędela

 

„New Hot Sopt 2”

podręcznik wieloletni  + zeszyt ćwiczeń

 

Macmillan
Zajęcia techniczne

 

 

U. Białka

 

Zajęcia techniczne –  część techniczna

SERIA: „Ciekawi świata”

Operon
Matematyka M. Dobrowolska

P. Zarzycki

M. Karpiński

M. Jucewicz

„Matematyka  5” – podręcznik szkoła podstawowa GWO
Przyroda E. Gromek,

W. Kofta

E. Laskowska,

E. Kłos, A. Melson

 

„Przyrodo witaj 5” – podręcznik + ćwiczenia

( nowa podstawa programowa)

„Przyrodo witaj 5” –

zajęcia warsztatowe

 

WSiP
Muzyka St. Smoczyńska

K. Jakóbczak-Drążek,

 

„ Muzyka i my”

podręcznik

 

WSiP
Plastyka K. Stopczyk

J. Chołaścińska

 

„Plastyka kl. V ”

( podręcznik bez ćwiczeń)

WSiP
Religia A.Banasiak

R. Bednarczyk

R. Czekalski

 

 

„ Obdarowani przez Boga”

Podręcznik dla klasy V

 

WAM

KLASA VI

Przedmiot

Autor

Tytuł Wydawnictwo
Język polski A.Łuczak

A.Murdzek

 

 

„ Między nami” – podręcznik +  ćwiczenia GWO
Historia W. Klawat

M. Lis

„Klucz do historii” WSiP
Język angielski M. Kondro „Hot Sopt 3”

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

 

Macmillan
Matematyka M. Dobrowolska,

M. Jucewicz,

P. Zarzycki

M. Karpiński

„Matematyka 6” – podręcznik szkoła podstawowa –  nowa wersja Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Przyroda E. Gromek,

W. Kofta

E. Laskowska,

E. Kłos, A. Melson

 

„Przyrodo witaj 6” – podręcznik + ćwiczenia

( nowa podstawa programowa)

„Przyrodo witaj 6” –

zajęcia warsztatowe

 

WSiP
Muzyka M. Rykowska

Z. Szałko

 

„Muzyka IV – VI” Operon
Plastyka K. Stopczyk

J. Chołaścińska

 

„Plastyka IV – VI”

( podręcznik bez ćwiczeń)

WSiP
Religia A.Banasiak

R. Bednarczyk

R. Czekalski

 

 

„ Przemienieni przez Boga”

Podręcznik dla klasy VI.

WAM

 

Język niemiecki  

G. Kopp

S. Butter

 

 

„ Planet 1”

Edycja polska

podręcznik + ćwiczenia

HUBERT POLSKA
Zajęcia techniczne

 

 

U. Białka

 

Zajęcia techniczne –  część techniczna

SERIA: „Odkrywamy na nowo”.

 

Operon