Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Małgorzata Sławińska – dyrektor szkoły, matematyka kl. IV-V

mgr Dorota Wiśniewska – oddział przedszkolny, plastyka kl. IV-VI

mgr Maria Kołodziej – edukacja wczesnoszkolna klasa II

mgr Aneta Piotrowska – edukacja wczesnoszkolna klasa III

mgr Monika Dembińska – edukacja wczesnoszkolna klasa I

mgr Ewa Bednarek – język angielski kl 0-VI, wychowawca kl. V

mgr Irena Wsołek – przyroda kl. IV-VI, wychowawca kl. VI

mgr Jarosław Gadzała – język polski i historia IV-VI, wychowawca kl. IV

mgr Anna Chmielewska – religia 0-VI, technika IV-VI

mgr Małgorzata Różycka-Kempińska – matematyka kl. VI

mgr Piotr Cielepak – wychowanie fizyczne kl. IV-VI

mgr Tomasz Szankowski – informatyka kl. IV-VI

mgr Beata Chorzępa – j. niemiecki kl. VI

mgr Elona Krzemińska-Łysek – świetlica, biblioteka

mgr Klaudia Wiśniewska – muzyka kl. I-VI

mgr Mariola Jaroch – pedagog szkolny

mgr Anna Rytel – logopeda szkolny

KADRA NIEPEDAGOGICZNA

Angelika Sujka – sekretariat

Janina Srebrzyńska – pielęgniarka

Violetta Rokita, Aneta Kwasigroch – obsługa, sprzątaczki

Jacek Wiśniewski – konserwator – palacz