Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA

Kozakiewicz Hanna – dyrektor szkoły, j. angielski

Bednarek Ewa – j. angielski, nauczanie indywidualne, rewalidacja

Chmielewska Anna – religia, technika

Dembińska Monika – edukacja wczesnoszkolna, nauczanie indywidualne

Jaroch Mariola – pedagog szkolny

Kołodziej Maria – edukacja wczesnoszkolna, nauczanie indywidualne, zaj. k-k

Kowalewska Anita – geografia

Krzemińska-Łysek Elona – j. polski, biblioteka, świetlica

Ostrowicki Krzysztof – fizyka

Paczkowska Patrycja – wychowanie fizyczne

Piotrowska Aneta – edukacja wczesnoszkolna, historia, nauczenie indywidualne, zaj. k-k, logopeda

Sławińska Małgorzata – matematyka, informatyka, nauczanie indywidualne, rewalidacja

Szankowski Tomasz – informatyka

Wiśniewska Dorota – oddział przedszkolny, plastyka

Wiśniewska Klaudia – muzyka, świetlica

Wójcicka Monika – j. niemiecki

Wsołek Irena – przyroda, biologia, biblioteka, nauczanie indywidualne, WDŻ, zaj. socjoterapeutyczne, rewalidacja

KADRA NIEPEDAGOGICZNA

Angelika Sujka – sekretariat

Janina Srebrzyńska – pielęgniarka

Violetta Rokita, Aneta Kwasigroch – obsługa, sprzątaczki

Jacek Wiśniewski – konserwator – palacz