Kadra

KADRA PEDAGOGICZNA

Kozakiewicz Hanna – dyrektor szkoły, j. angielski

Bednarek Ewa – j. angielski

Chmielewska Anna – religia, technika

Dembińska Monika – edukacja wczesnoszkolna

Jaroch Mariola – pedagog szkolny

Kołodziej Maria – edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

Krzemińska-Łysek Elona – j. polski,

Ostrowicki Krzysztof – fizyka

Paczkowska Patrycja – wychowanie fizyczne

Piotrowska Aneta – edukacja wczesnoszkolna, historia

Sławińska Małgorzata – matematyka

Szankowski Tomasz – informatyka

Wiśniewska Dorota – oddział przedszkolny, plastyka, muzyka

Wójcicka Monika – j. niemiecki

Wsołek Irena – przyroda, biologia, biblioteka, WDŻ, zaj. socjoterapeutyczne, rewalidacja

Zbielska Krystyna – geografia

KADRA NIEPEDAGOGICZNA

Angelika Sujka – sekretariat

Janina Srebrzyńska – pielęgniarka

Violetta Rokita, Aneta Kwasigroch – obsługa, sprzątaczki

Jacek Wiśniewski – konserwator – palacz